Produkty Silniční vláčky Trubač Na prodej

Muzeum loutek

Od května 2012 můžete při svých toulkách Štramberkem a okolím navštívit nově otevřené Muzeum loutek, které se nachází v místě bývalého Muzea starých tisků a lidové keramiky, na Náměstí č.p. 40.
Více než 450 loutek, převážně z přelomu 19. a 20. století, zapůjčil pro stálou expozici ze svých soukromých sbírek prof. Milan Knížák, který také toto Muzeum dne 26. května slavnostně otevřel.

"Loutky pomohly českému národu k sebeurčení. Během národního obrození bylo loutkové divadlo jediným projevem česky mluvené kultury na našem venkově. Historické loutky vypadají hrdě. Jejich vzpřímené postavy s rovnými dřevěnými zády působí (zvlášť v dnešním roztěkaném světě) jako symboly nepokořeného lidství. K tomu přispěla i záliba lidových loutkářů na postavách rytířů bez bázně a hany, které pečlivě zdobili v duchu hýřivé postbarokní módy, opatřovali je blýskavým brněním a hrozivými meči. Moderní doba odebrala loutkám jejich ztrnulou hrdost a v touze po realizmu jim rozpohybovala celé tělo. Lidé dneška většinou hltají výrobky plytké popkultury a nezbývá jim čas a síla k dalšímu zastavení s mlčenlivými a trochu groteskně vznešenými svědky naší minulosti. Toto drobné muzeum šanci k zastavení nabízí.“

Milan Knížák

Jste srdečně zváni a vítáni

Hotel Šipka v Štramberku hodnocení