Produkty Silniční vláčky Trubač Na prodej

Výroba piva ve Štramberku

Historie

První zmínka o vaření piva ve Štramberku pochází ze 4. prosince 1359, kdy moravský markrabě Jan (bratr Karla IV.) uděluje městu Štramberku městské mílové právo, v němž se mimo jiné píše: „… kdo pak v těch osadách šenkovati by chtěli, pivo ať v řečeném městě Štramberku sobě opatřejí, jak mohou …“

Právo vařit pivo a zároveň jej zde šenkovat, patřilo pouze nejstarším místním 22 šenkovním domům, stojících převážně na štramberském náměstí. Obyvatelé těchto domů tvořili Řád šenkovních měšťanů a museli dodržovat své stanovy. Nejstarší dochovaný řád pod názvem „Jak se má chovati ten, který chce být přijat za šenkovního bratra“ pochází z r. 1788.

Zprvu se vařilo pivo podle tzv. pořádku postupně v jednotlivých šenkovních domech s právem výčepu a prodeje piva. Až později byl vystavěn na štramberském náměstí městský pivovar, z něhož se zachovala jen hluboká studna s prameništěm spodní vody. V r. 1744 byl kvůli zvýšené spotřebě piva pivovar přestavěn a v r. 1787 k němu přibyla i budova sladovny. Nejvyšší kapacita pivovaru byla 18 beček piva tj. asi 38,5 hl. V něm tehdy vaříval pivo sládek, který podle pořádku vařil pivo pro jednotlivé šenkovní měšťany.

Prvním písemně doloženým sládkem byl v létech 1789–1790 František Vacín. Aby se poznalo, ve kterém šenkovním domě se právě pivo šenkuje, byl dům zřetelně označen tzv. víchou. Byly to velké kameninové džbány, které se dávaly za okno domu. Budova pivovaru stojícího na náměstí a dochovaného na obrázku Štramberku z I. poloviny 18. století byla z důvodu špatného stavu zbourána roku 1868.

Současnost

Městský pivovar Štramberk se nachází přímo na štramberském náměstí v historickém domě č. p. 5, který patří mezi původní právovárečné měšťanské domy. V jeho suterénu, nacházejícím se pod úrovní náměstí, doposud můžete shlédnout členité sklepení s kamennými klenbami a dvě studny vytesané do skály – hlavní a pomocnou, z nichž se odebírala voda k vaření piva. Při vyklízecích a terénních úpravách sklepení byly kromě jiného nalezeny středověké zlomky keramických pivních pohárů, které slouží jako hmotný důkaz tradiční várečné činnosti v tomto domě.

Budova pivovaru je rozdělena do několika provozů, v nichž podáváme svým hostům nefiltrované, tedy „živé“ pivo s kvasnicemi, jež má osobité vlastnosti, kterými se odlišuje od piv z velkokapacitních pivovarů, kde je chuť piva ovlivněna jeho filtrací, stabilizací a pasterizací. Máte tak jedinečnou možnost ochutnat pivo v podobě, jak ho znávali otcové vašich otců v dobách, kdy bylo dobré pivo ne výsadou, ale stavovskou ctí.

Po vstupu do pivovaru najdete v přízemí Městský pubPivovarskou restauraci a výčep s měděnými varnami. Ve sklepení se nachází Kamenný šenk, v patře pak moderní sport&dance bar Apollo Burn Club s velkoplošnou projekcí.

Pivovarská restaurace

Vlajková loď pivovaru s kapacitou 20 míst. V prostorách restaurace vyzdobených historickými listinami a fotografiemi s pivovarskou tématikou si jistě pochutnáte na domácích specialitách připravovaných nejen na pivu. .

Městský pub

Menší místnost za vchodem vlevo slouží svou kapacitou 12 míst příchozím a štamgastům k vychutnání Trubače a k malému občerstvení. Od rána do večera se zde můžete sami obsloužit a dopřát si horkou přesnídávkovou polévku nebo něco malého k zakousnutí. Pub je vyzdoben obrázky s reklamami a předměty z období od první republiky až do poválečných let minulého století.

Kamenný šenk

Nachází ve sklepení pivovaru a má kapacitu 48 míst. Svou výzdobou je šenk pojednán jako malé pivovarské muzeum s restaurací. Mezi trojrozměrnými objekty v nikách a v uličce mezi sklepními místnostmi najdete funkční výčepní pult ze 30. let minulého století, přístroje a nádoby, které sloužily v různých dobách pivovarníkům a hostinským k výrobě a servírování piva. Prostonárodní zpěvník tu každý pátek přehrává harmonikář.

Hotel Šipka v Štramberku hodnocení